שירות ותמיכה
צוות דין סטור עומד לשירותך!

יצירת קשר לביטול הזמנה

ניתן לבטל הזמנה באחת הדרכים הבאות:

- שליחת הודעה בעמוד צור קשר - לשליחת הודעה לחצו כאן
- פנייה טלפונית לשירות הלקוחות בימים א-ה בין השעות 8:30 ועד 16:00 בטלפון 046175390
- שליחת פקס למספר 04-6275405
- שליחת מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

24. מבצע הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"א – 2010

25. זכות הביטול חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

26. במידה ובחרת לבטל את העסקה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשע"א – 2010, יהיה עליך לשלם דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר רכישת הפריט שרכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. החזרת המוצר תיעשה על חשבון הצרכן.

28. במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול והחזרת המוצר תתבצע על חשבון דין דיאגנוסטיקה בע"מ.

29. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות פקס מס' 04-6275405 ו/או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת המייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ו/או באמצעות שליחת הודעה בכתב לשירות הלקוחות של החברה. על הלקוח לוודא שהמוצר הוחזר והועבר לטיפול שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390.

30. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה של החברה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם הטעות הינה במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

31. הודעה על ביטול המכירה על ידי החברה, תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל הזמנת המשתמש והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלו או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.