אלקטרודות למכשירי טנס (6 מוצרים)

אלקטרודה אנאלית | Rectal Sensor - STIM & EMG 11cm

₪205

אלקטרודה ואגינלית | Vaginal Sensor - STIM & EMG 6.9cm

₪205

אלקטרודה ואגינלית | Saint-Cloud Plus Vaginal Probe

₪130

אלקטרודה אנאלית | Saint-Cloud Plus Anal Probe

₪130

אלקטרודה ואגינלית | Vaginal Sensor - EMG

₪205