שירות ותמיכה
צוות דין סטור עומד לשירותך!

לקוחות יקרים,

בעת קבלת מוצר חשמלי ואלקטרוני או סוללות, ניתן למסור לשליח ללא תמורה פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה של כל יצרן או יבואן, בכמות או במשקל הדומים למוצר שקיבלתם, או סוללות (למעט פסולת ציוד שעלולה ליצור בעת פינוי סיכון בריאותי או בטיחותי). ראו נוהל המשרד להגנת הסביבה.