שירות ותמיכה
צוות דין סטור עומד לשירותך!

תקנון האתר

כללי

1. אתר האינטרנט של חברת דין דיאגנוסטיקה בע"מ (להלן: "החברה") משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי מאן דהוא באתר (להלן, וללא הבדל מין: "המשתמש") ועל כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר, ותהוונה את הבסיס המשפטי לכל דיון המשתמש לבין החברה

3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש כי הוראות התקנון מחייבות אותו. לכן אם המשתמש אינו מסכים להוראה מהוראותיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

אודות המכירות

4. המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש המפורט באתר, וזאת, עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להנחיות המפורטות באתר.

5. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין.

6. טרם ביצוע הזמנה של מוצר המשתמש נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף עליו להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או את ביצועה באופן ראוי.

7. חיוב משתמש המבצע הזמנה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, וזאת, לאחר ביצוע ההזמנה.

8. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי הרלוונטית, תינתן הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה או נדחתה.

9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה, ולצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע ההזמנה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

10. לא פעל מבצע ההזמנה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

11. אם יתברר כי מוצר שהוזמן באתר לא היה מצוי במלאי במועד ההזמנה או התגלה או נוצר חוסר במלאי המוצר לאחר ההזמנה, תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית החברה להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם תתקבל הצעתה של החברה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה המזמין אינו מעוניין במוצר החלופי, הוא יהא זכאי לסרב להזמינו ובמקרה זה תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, אם וככל ששולם.

אספקת/הובלת המוצרים

12. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי המשתמש לכתובת בישראל, שהוקלדה בעת ביצוע ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן, נכתב אחרת באתר.

13. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה. ומתחייבת לספק רק מוצר, אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

14. כל המוצרים יסופקו על ידי חברת דואר ישראל, באחת מדרכי ההפצה שתוצענה על ידי דואר ישראל, אולם שמורה לחברה הזכות לספקם בדרך אחרת.

15. זמני אספקת המוצרים, כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק ימי עסקים (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

16. זמני אספקת המוצרים:

16.1 איסוף עצמי - ממשרדי החברה, דין דיאגנוסטיקה, רחוב האשל 7, פארק תעשייה דרומי, קיסריה. בימים א-ה, בין השעות 8:30 ל- 16:00 בתיאום טלפוני מראש.

16.2. דואר רשום- עד 14 ימי עבודה.

16.3. דואר שליחים- עד 7 ימי עבודה.

17. במשלוחים באמצעות שליחים - ההזמנות ישלחו באמצעות חברת דואר ישראל אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 7 ימי עסקים. במידה ומדובר על יישובים רחוקים - יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן - החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 7 ימי עסקים. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.


18. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר, כתנאי למסירת המוצר.

19. במקרה של אספקת מוצר הדורש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם המשתמש שהזמין את המוצר בהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.
כשרות להשתמש באתר

20. כל משתמש רשאי לרכוש מוצרים באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים שפורטו לעיל ולהלן:
20.1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
20.2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ומעל גיל 18 או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
20.3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
20.4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
20.5. המשתמש יספק מספר טלפון ליצירת קשר.

מדיניות פרטיות

21. במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך, האם הוא מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים בגין מבצעים והנחות באתר.

22. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים, ואם אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון שיקבל מהחברה.

23. הסכמה לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים כאמור, מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המוצרים המופיעים באתר.

ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

24. מבצע הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"א – 2010

25. זכות הביטול חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

26. במידה ובחרת לבטל את העסקה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשע"א – 2010, יהיה עליך לשלם דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר רכישת הפריט שרכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. החזרת המוצר תיעשה על חשבון הצרכן.

28. במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול והחזרת המוצר תתבצע על חשבון דין דיאגנוסטיקה בע"מ.

29. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות פקס מס' 04-6275405 ו/או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת המייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ו/או באמצעות שליחת הודעה בכתב לשירות הלקוחות של החברה. על הלקוח לוודא שהמוצר הוחזר והועבר לטיפול שירות הלקוחות בטלפון 04-6175390.

30. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה של החברה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם הטעות הינה במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

31. הודעה על ביטול המכירה על ידי החברה, תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל הזמנת המשתמש והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלו או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

שירות לקוחות

32. שאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל שאלות הנוגעות למפרט של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו באתר, ניתן להפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה בטלפון 04-6175390.

33. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 04-6175390. או בדואר אלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..